Miễn phí Offline sinh nhật 10 năm TTV cho Converter đang hoạt động convert 2017

Mừng "Kỷ Niệm 10 Năm Sinh Nhật TTV" .

Miễn phí cho tất cả Mod ,Converter, dịch giả, tác giả,ebooker ... còn đang hoạt động trên Tàng Thư Viện từ đầu năm 2017 đến giờ.

Chi tiết về vụ offline mọi người có thể xem ở đây: Hà Nội | TP Hồ Chí Minh

Bạn nào trong trong diện miễn phí đi thì đăng ký cho mình hoặc AD Trường Minh để lập danh sách nhé !

Rất mong mọi người tham gia