PDA

View Full Version : Triệu Hoán Thiên Quân - 召唤千军


Pages : [1] 2 3

solarvn
06-10-2008, 09:11 PM
Truyện đang viết.
Link Text: http://www.2kwx.com/files/article/book/0/14/index.html
đương biệt nhân vi triệu hoán xuất đệ nhị cá khế ước sinh vật nhi triêm triêm tự hỉ đáo thời hậu,vương duy chính tại vi tha đệ nhất vạn chích khế ước sinh vật đả tạo hợp thích đích trang bị。
  đương biệt nhân chính tại vi mĩ nữ bàng thân nhi đại đả xuất thủ đích thời hậu,vương duy khước phát hiện tha thân biên nhất cá nam nhân đô một hữu。
  siêu sảng đíchYY,tọa ủng vạn hồng!bất nhu yếu đệ nhị cá nam nhân!

bonaparc
03-11-2008, 11:51 PM
mình convert thử 4 chương đọc thử đã nha rỗi conver típ thankkkkkkkkk :057:

bonaparc
04-11-2008, 04:03 PM
hic đang convert thì link ko vào được mạng chán quá mới được từ chương 5 đến 12 post tạm zậy :057: bấm thank nha :057:

yusan
04-11-2008, 07:07 PM
từ 1 đến 40 nè. 300000000000000000000000000000000

yusan
05-11-2008, 12:47 PM
tiếp 80 toi 120 nè. 30000000000000000000000000000000

yusan
05-11-2008, 06:51 PM
tiếp 120 tới 160 nè mọi người.30000000000000000000000

yusan
06-11-2008, 05:31 PM
tiếp 160 tới 200 nè mọi người.30000000000000000000000

yusan
08-11-2008, 04:46 PM
tiếp 200 tới 240 nè mọi người.tối rãnh convert tiếp cho

yusan
10-11-2008, 09:58 AM
tiếp 200 tới 440 nè mọi người. Truyện này ra tới 492 rồi

mixmin199
06-03-2009, 09:04 PM
Trọn bộ vietphrase: http://tangthuvien.com/forum/showpost.php?p=1537679&postcount=3

5 cột trọn bộ.