PDA

View Full Version : Cần giúp đỡ về hàm Cobb-Douglas


MadHung
12-03-2009, 07:24 PM
Ai giỏi về kinh tế, chạy hàm Cobb-Douglas kết hợp giúp tớ với . Search trên mạng mãi chẳng có nên chạy vào đây nhờ anh em hy vọng có người ra tay giúp :grin:
Bây giờ nghèo chẳng còn xu nao, thời gian đến nhận lương em xin hậu tạ hết toàn bộ :grin:

MadHung
12-03-2009, 08:27 PM
Up lên, không ai giúp đỡ hết à :((

Tà thần
12-03-2009, 08:34 PM
giá bao nhiêu để ta còn đọc lại tài liệu, :tungtung:
với lại cần yêu cầu cụ thể về chạy cái gì, .v.v. để ta còn biết mà chỉ cho ::uong2:

lyhung122002
12-03-2009, 08:37 PM
ta học kinh tế 3 năm nay rồi nghe cái hàm này nó quen quen hình như là bên kinh tế vi mô phải không

MadHung
12-03-2009, 09:26 PM
giá bao nhiêu để ta còn đọc lại tài liệu, :tungtung:
với lại cần yêu cầu cụ thể về chạy cái gì, .v.v. để ta còn biết mà chỉ cho ::uong2:

Lúc nào nhận lương được bao nhiêu ta chuyển hết cho lão :4:

Để xem xét mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến VA của hoạt động nuôi cá, đề tài đã sử dụng hàm sản xuất Cobb-Douglas.

Hàm sản xuất Cobb-Douglas có dạng:

Y=AX1a1X2a2X3a3X4a4X5a5.ebD

a i (i = 1 - 5): Hệ số của các biến độc lập Xi đến Y

b: Hệ số của biến giả D

Trong đó: Y: VA (ngđ/ha)

A:Hệ số tự do

X1: Mật độ giống (con/m2)

X2: Chi phí thức CN (ngđ/ha)

X3: Chi phí thức bổ sung (ngđ/ha)

X4: Chi phí phòng trị bệnh (ngđ/ha )

X5: Chi phí xử lý ao (ngđ/ha)

D: Hình thức nuôi (D = 1: thâm canh; D = 0: xen canh cá lúa)

Cách chạy kết hợp cả 2 hình thức: thâm canh và xen canh cá lúa.

Kinh tế nông nghiệp :dead:

Tà thần
12-03-2009, 09:30 PM
Lúc nào nhận lương được bao nhiêu ta chuyển hết cho lão :4:Kinh tế nông nghiệp :dead:

cái này là chạy kinh tế lượng rồi, để ta xem lại toán đã:roft:lâu rồi ko xem lại quên cả rồi,:4:hàm này phải biến đổi,:4:số liệu lão có như thế nào để chạy đó:uong2:

MadHung
12-03-2009, 09:51 PM
cái này là chạy kinh tế lượng rồi, để ta xem lại toán đã:roft:lâu rồi ko xem lại quên cả rồi,:4:hàm này phải biến đổi,:4:số liệu lão có như thế nào để chạy đó:uong2:

Lão có yh! không? Add nick ta vào nhé : apl_song1212 :grin: