PDA

View Full Version : Tính độ lệch chuẩn trong Excel


Pages : [1] 2

matran241091
06-11-2010, 09:32 AM
ai biết cách tính độ lệch chuẩn trong excel chỉ em với:runintears::runintears::runintears::runintea rs:

Tiểu Yêu Tinh
06-11-2010, 09:42 AM
Hem biết :bye:

Man In Love
06-11-2010, 09:46 AM
Bạn thử dùng các hàm sau nhé:
DSTDEV (database, field, criteria) : Ước lượng độ lệch chuẩn của một tập hợp theo mẫu, bằng cách sử dụng các số liệu trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

DSTDEVP (database, field, criteria) : Tính độ lệch chuẩn của một tập hợp theo toàn thể các tập hợp, bằng cách sử dụng các số liệu trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

ST.

vvktlove
06-11-2010, 10:03 AM
Em hỏi mấy thằng khóa trên ấy :)) assignment Xác suất thống kê à :))

talanguoitot
06-11-2010, 10:07 AM
I don't know!!!:029:.......................

matran241091
06-11-2010, 10:41 AM
hình như hàm độ lệch chuẩn STDEV nó tính sai thì phải
Ví dụ như có 1 3 3 3 5.
Thì độ lệch chuẩn phải là căn((2^2+2^2)/5))=1,26
thế mà nó ra là 1,4142.............

Hậu
06-11-2010, 10:43 AM
Gà, về đọc thêm sách đi :die:

matran241091
06-11-2010, 10:45 AM
sao lại gà :die::die:...........................

huynhanhkiet
06-11-2010, 10:53 AM
:happys: up file lên chỉ cho...................:happys:

matran241091
06-11-2010, 10:55 AM
file thì lớn lắm,nhưng vẫn phân vân cái công thức tính độ lệch chuẩn kia..............................