Tự dưng may dễ sợ!
Sáng qua đi đền rút quẻ, dc số 62. Quyết tâm về đánh ngay 8 con 62. Ai dè qua trúng số thiệt!