Trời trời, thấy hố ngoi lên mừng húm, tưởng tác giả nổi hứng viết thêm PN.
T cũng phải đi xem lại đây.
Đúng như nàng @pipichen review, đọc vị sự ngọt ngào của Tam gia với nữ 9 là đủ ròi, còn lại là mây bay. Dù nam9 có thê (đã chết) có thiếp, có đàn con riêng nhưng tác giả k làm người đọc có ấn tượng gì về bọn họ (trừ Xanh đen). À mà t nhớ kiếp trc nữ 9 Cẩm Triều cũng 1 phần nguyện ý gả cho Tam gia vì đc thấy Xanh đen, còn kiếp này trc khi cưới Tam gia cũng làm công tác tư tưởng cho Cẩm Triều rất tốt, nên nàng cũng nguyện ý gật đầu chứ k bị ép.