Trích dẫn Gửi bởi tranttrung Xem bài viết
Cứ thế thì sao mãi anh Trần Vân không lớn được .
===

===

===

===
Đọc lướt qua, không hiểu nội dung truyện, chỉ bắt lỗi chính tả mà hai phút ra ba phát thế này ...
ok