Đây là nơi trao đổi, góp ý và đăng ký dịch truyện Tỷ Phu Hoàn Mỹ.
Link truyện: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=139981