Giờ vẫn chưa có gì, mông lung như một trò đùa.
Thôi đi ngủ khỏi hóng