Thằng Pháp vô địch, Bỉ hạng 3, Anh lại về với cái máng lợn rồi.