Trích dẫn Gửi bởi Trường Minh Xem bài viết
Không chuyển được nhé bạn, do datbase 2 bên khác nhau nên phải làm thủ công cơ
Vậy làm sao để xoá bản hiện giờ bên “Truyện convert”? Vì không thể đăng truyện cùng tên lần nữa.