thưa yap cuốn này đã vào vip và lại đổi tên, hi vọng k đổi lại nữa...

https://truyen.tangthuvien.vn/doc-tr...-ngoan-thu-lat

nhờ mod sửa thành: Bệ Hạ Có Cái Hắc Nguyệt Quang