Nam nhân này đây, còn không vì một hình dáng. Ba phần là đại cầm thú, ba phần hài hước, bốn phần còn lại, từng người có tu vi tạo hóa khác.
Dung nhan như mai như tuyết, cô nữ điệp viên khí chất lạnh lẽo, trong lúc hỗn độn xuyên qua, vốn chỉ cầu cuộc sống an bình, nào biết cung đấu tranh phòng đoạt quyền, chiến sự rối loạn, ân oán gian hồ lẫn loạn, chồng chất lộn xộn kéo nhau ập đến.
Âm mưu phát ra sát khí tầng tầng, mỹ nam có tài có quyền chưa từng chạm qua ta ư? Máu đỗ khắp nơi, hãy xem thủ đoạn của bổn cung.....