Mình đang đọc truyện bằng APP nhưng trên web thì lại không có đồng bộ hiển thị chương truyện đang đọc , BQT có thể làm thêm chức năng đồng bộ này cho website không vì mình thấy tính năng này khá tiện lợi cho người đọc