Mọi người còn ai có mấy bộ của Điền ca như Vô lượng thần công, tình hiệp, thiên hạ đệ nhất kiếm ko? Thấy trên này toàn là link die hết...