"Cửu nguyệt ưng phi" ebook trong topic này cũng như các ebook khác trên mạng đều bị thiếu 1 số trang thật tiếc. Tiếc nhất là cái đoạn Diệp Khải Nguyên đuổi theo Phi hồ Dương Thiên thì bị ghi mất 2 trang, đoạn sau thì Dương Thiên đã chết. Bạn nào có sách giấy bổ sung giúp 2 trang này với, cám ơn