bác nào làm hộ e bộ "đả cá điện thoại cấp đại hiệp" này với
file gộp ở #827 nhá bác
cảm ơn bác trước nhá
nếu đc thì bác làm cả mục lục cho e với nhá
http://www.tangthuvien.vn/forum/show...26648&page=166